Zelf leren rapporteren
Voor de docent > Kahootquizen

Kahootquiz spelen?

Veel van de oefeningen in dit boek worden door de studenten zelfstandig uitgevoerd. Daarom is het leuk om ter afwisseling gezamenlijk een Kahootquiz te spelen. De studenten herhalen de inhoud van de paragraaf terwijl ze het spel spelen. Zo ontdekken ze wat ze al weten en ook wat ze nog wat beter moeten bestuderen. Het competitie-element werkt vaak enorm motiverend!
  
Kahoots gebruiken
Wilt u deze Kahoots gebruiken? Maak dan eerst een gratis account aan op: https://getkahoot.com. Een heldere introductie op het inloggen en het gebruik van Kahoots vindt u in het You Tube-filmpje 'Kahoot! doe je zo' van Marijke de Jong.

 

Hoe werkt het?

U zoekt de Kahoot op. Gebruik hiervoor de onderstaande linkjes of ga naar de website van Kahoot (https://create.kahoot.it/login) en zoek op ZLR.

 

ZLR 3.2 Rapportonderdelen

 

ZLR 3.2.1 Titels

 

ZLR 3.2.12 Bibliografie

 

ZLR 3.3.14 De drogreden van Donald Trump

 

ZLR 4.3 Bronvermelding in de tekst

 

ZLR 5.1 en 5.2 Spelling en leestekens

Vervolgens projecteert u via de beamer op het (digi)bord het beeld van uw computer. Studenten loggen in op http://kahoot.it met hun mobiele telefoon, laptop of tablet. Om toegang te krijgen tot de quiz, vullen ze een pincode in die bij u op het scherm verschijnt als u de quiz opent. Bij het registreren gebruiken ze hun eigen naam. De namen van alle deelnemende studenten verschijnen op het scherm en zijn voor iedereen zichtbaar. Als alle studenten zijn geregistreerd kan de quiz beginnen.

 

Individueel of als team

Het is mogelijk om studenten individueel te laten spelen (klik op de knop 'Classic') of in teamverband (klik op de knop 'Team Mode'). Dit laatste heeft als voordeel dat de studenten onderling kunnen overleggen en met elkaar kunnen discussiëren over het juiste antwoord.

 

Vragen en score

De bedenktijd bij de vragen is vastgesteld en varieert van 10 seconden tot een minuut. U kunt alle onderdelen van de quiz, zowel vragen, antwoordmogelijkheden als bedenktijd aanpassen aan uw eigen behoeften. U moet daartoe eers de quiz dupliceren, pas daarna kunt u wijzigingen aanbrengen.
Als alle studenten hun antwoorden hebben doorgegeven, verschijnt het resultaat op het scherm. De score wordt automatisch geregistreerd. Na elke vraag verschijnt de top 5-quizspelers in beeld en dit verhoogt natuurlijk de spanning en de competitiviteit.

Veel plezier!

 

 

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.